Onur Doğan  
Endüstri Yüksek Mühendisi
Araştırma Görevlisi
 
Anasayfa Biyografi Endüstri Mühendisliği Bilgi-İnsan Kaynağı Eğlence İletişim
Ders Notları

Teknik Terimler Sözlüğü, yabancı kaynakları daha iyi anlamak amacıyla oluşturulmuştur. Sıralama İngilizce kelimelere göre alfabetik yapılmıştır. Yanlış olduğunu düşündüğünüz kavramları bildirmeniz halinde yanlışlar düzeltilerek doğru bilginin yaygınlaştırılmasına siz de katkıda bulunabilirsiniz. Siz de TTS'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, lütfen teknik terimleri karşılıklarıyla birlikte bana ulaştırınız.

1. Advanced Resource Planning (ARP) İleri Kaynak Planlama
2. Analytic Hierarchy Process (AHP) Analitik hiyerarşi proses (AHP)
3. Bill-of-material Ürün Ağacı
4. Capacity Constrained Resource (CCR) Kapasite Kısıtlı Kaynak
5. Computer Aided Design (CAD) Bilgisayar Destekli Tasarım
6. Computer Aided Manufacturing (CAM) Bilgisayar Destekli Üretim
7. Computer aided process planning (CAPP) Bilgisayar Destekli Proses Planlama
8. Constant Work In Process (CONWIP) Sabit Ara Stok
9. Cycle time (C/T) Çevrim Süresi
10. Drum-Buffer-Rope (DBR) Davul-Tampon-İp Tekniği
11. Due date Teslim Tarihi
12. Engineering-to-order Siparişe Göre Tasarım
13. Exponentially Moving Average (EMA) Üssel Hareketli Ortalama
14. First in first out (FIFO) İlk Giren İlk Çıkan
15. Generic POLCA (GPOLCA) Jenerik POLCA
16. Job Shop Sipariş Tipi Atölye
17. Just In Time (JIT) Tam Zamanında Üretim
18. Lead time (L/T) Temin Süresi
19. Made-to-measure Siparişe Göre Üretim
20. Make-to-order Siparişe Göre Üretim
21. Manufacturing Resource Planning (MRP II) Üretim Kaynak Planlama
22. Master Production Schedule (MPS) Ana Üüretim Planlama
23. Material Requirements Planning (MRP) Mazleme İhtiyaç Planlama
24. Overall equipment effectiveness (OEE) Toplam Ekipman Etkinliği
25. Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Authori Yetkili Kartların Çift Hücreli Örtüşen Döngüsü
26. Plan, Do, Check, Act (PDCA) Planla, uygula, kontrol et ve önlem al (PUKÖ)
27. Pull/Push systems İtme/Çekme Sistemleri
28. Quick Response Manufacturing Hızlı Tepkisel Üretim
29. Semi-finished product Yarımamül
30. Single-minute exchange of die (SMED) Tek Dakikalı Kalıp Değişimi
31. Theory Of Constraint (TOC) Kısıtlar Teorisi
32. Total Productivity Maintaince (TPM) Toplam Üretken Bakım
33. Total Quality Management (TQM) Toplam Kalite Yönetimi
34. Work in process (WIP) Süreç İçi Stok
Ders Notları
Makale ve Yazılar
Yazılarım ve Videolarım
Teknik Terimler Sözlüğü
Teknik Terimler Sözlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitedeki yazılar Onur DOĞAN'ın ve diğer yazarların izni alınmadan başka bir web sitesine konulamaz, ancak link verilebilir. Sorumlu davranışınızdan dolayı teşekkür ederiz.

 
Posts on the site can not be placed on another website without the permission of Onur DOĞAN and other authors, but links can be given. Thank you for your responsible behavior.
 
Güncelleme 12.07.2018
www.onurdogan.net |©Copyright 2012 - 2018| Designed by oDogan