Onur Dogan  
Industrial Engineer, PhD
Research Assistant
 
Homepage Biography Industrial Engineering Info&Human Resources Fun Contact
Sık Sorulan Sorular
İTÜ Endüstri Mühendisliği için hazırlanmış sık sorulan soruları ve cevaplarıdır. Haziran 2016 tarihiyle güncellenmiştir.
 
 1. Endüstri müh. ne iş yapar? Nerede çalışır? Hangi pozisyonda çalışır?

Endüstri Mühendisliği eğitimi sonucunda mezunlarımız, teknik bilimleri, sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurmayı başarmaktadır. Mezunlarımızın çalışma alanları, yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine ve turizmden sağlık sektörüne kadar çok sayıda alanı kapsamaktadır. Söz konusu sektörlerdeki kuruluşlarda mezunlarımız;

 • Stratejik Planlama ve İş Geliştirme
 • Kalite Planlama ve Yönetimi,
 • İnsan Kaynakları,
 • Üretim Planlama ve Kontrol,
 • Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon,
 • Bütçeleme ve Yatırım Analizleri, 
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Proje Planlama,
 • Yönetim Danışmanlığı,
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi,
 • İnsan Faktörleri Mühendisliği

gibi alanlarda çalışmaktadır.

 

 • ABET akreditasyonu nedir? Bana ne faydası olur?

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) uygulamalı bilimler, hesaplama, mühendislik ve teknoloji alanlarında, yüksekokul ve üniversite programlarının akreditasyonu ile tanınan bir kuruluştur ve bu alanları temsil eden 30 tane profesyonel ve teknik kurumdan oluşan bir birliktir. İTÜ EM Bölümü %30 İngilizce EM Lisans Programı; ABET ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve kendisini sürekli geliştiren bir mühendislik programı olduğu görülerek değerlendirme ekibi tarafından ABD’deki Endüstri Mühendisliği programlarına “Eşdeğer Program” olarak akredite edilmiştir.

Amerika’da profesyonel mühendis olarak çalışabilmek için ABET akreditasyonuna sahip bir bölümden mezun olmak gerekmektedir.

 

 • Yatay geçiş imkânları nedir?

İTÜ öğrencileri 3. yarıyıla kadar fakülteler arası, 3. yarıyıldan sonra fakülte içinde bölüm değiştirme hakkına sahiptir. Bunun için öğrencinin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Ayrıca yatay geçiş her bölümün kontenjanları dâhilinde gerçekleştirilmektedir.

 

 • ÇAP ve Yandal imkânları nelerdir?

İTÜ’nün tüm mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin bölümlerin kontenjanlarına göre ÇAP yapma imkânı bulunmaktadır. İkinci programdan alınması gereken kredi miktarı programların birbirlerine olan yakınlıklarına göre değişmektedir.

Yandal uygulaması ise bulunmamaktadır.

 

 • Burs ve yurt imkânları nedir?

İTÜ Rektörlüğü üniversite giriş sınavlarında ilk 2000’e giren öğrencilere İTÜ başarı ödülleri vermektedir.
Ayrıca, İTÜ Rektörlüğü, İTÜ Vakıfları, özel kişi ve kurumlar tarafından öğrencilerine çeşitli düzeylerde yurt, yemek ve gereksinim bursları sağlamaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yerleşkeleri içinde yer alan 11 öğrenci yurdu ile öğrencilerine çağdaş yaşam standartlarına uygun olarak tasarlanmış, güvenli, ferah ve konforlu bir yurt ortamı sunmaktadır. Maslak Yerleşkesi’nde 3000, Gümüşsuyu Yerleşkesi’nde ise 300 öğrenci kapasiteli yurtlar mevcuttur.
Yurtların aylık ücretleri oda büyüklüğü ve beraber kalınacak kişi sayısına göre 200 ile 550 TL arasında değişmektedir.

 

 • Laboratuar imkânları nedir?

Bilgisayar Laboratuvarları:
Fakültede, öğrencilerin yararlanabileceği toplam 130 adet bilgisayar kapasiteli dört laboratuvar bulunmaktadır. Ders planında bulunan derslerin bir kısmı, bilgisayar laboratuvarlarında bilgisayar desteği ile yürütülmektedir.
Mesleki Laboratuvarlar:
Ergonomi Laboratuvarı: Zaman ve metot etüdü ile ilgili araştırmalar ve ergonomik ölçümler gerçekleştirilmektedir.
Üretim Araştırmaları Laboratuvarı: CNC tezgâhlarının programlanması ve parça işleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
RFID Laboratuvarı: Radyo Dalgaları ile Tanımlama (RFID) Sistemleri örnek uygulamaları ve konveyör entegrasyonu gibi çalışmalar yürütülmektedir.
Kullanılabilirlik Laboratuvarı: İnsan-makine etkileşimli araçlarda ergonomik ve bilişsel analizler gerçekleştirilmektedir.
Benzetim Laboratuvarı: Akademik ve endüstriyel projelerde benzetim (simülasyon) çalışmaları yürütülmektedir.

 

 • Öğretim elemanı ile öğrenci oranı nasıldır?

40 Öğretim Üyesi/Görevlisi ve 22 Araştırma Görevlisine sahip olan bölümümüzde, ortalama her 9 öğrenciye 1 öğretim elemanı düşmektedir.

 

 • Mezuniyet not ortalaması nedir?

4,00 üzerinden notlandırma yapılmaktadır. 2,00/4,00 not ortalaması mezuniyet için yeterli not ortalamasıdır.

 

 • Staj zorunluluğu var mı? Stajlarda öğrencilerin sorumluluğu nedir?

İş dünyasında deneyim kazandırmaya yönelik atölye, hizmet ve üretim olmak üzere yaz döneminde yapılacak 3 staj zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 • Yurtdışında staj yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Bu konudaki tek kısıtlama staj sonu teslim edilmesi gereken staj defterleri ile ilgilidir. Yurtdışında yapılan stajlarda staj defteri isteğe bağlı olarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde doldurulabilir. Önemli olan,  İşletme Staj Yetkilisinin anlayıp değerlendirme yazısı yazabilmesinin ve defter sayfalarını onaylamasının sağlanmasıdır. Ayrıca yabancı dilde doldurulan staj defterlerine ek olarak yazılacak beş sayfadan uzun olmayacak bir Türkçe özet gerekmektedir.

 

 • Yurtdışı öğrenci değişimi olanağı var mı?

Erasmus programı ile öğrencilerin bir yıla kadar Avrupa'da üniversitelerle karşılıklı öğrenci değişimi sağlanmaktadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde her yıl ortalama 25 öğrenci Erasmus programı ile değişim programına katılmaktadır. Bu sayede, hem bir Avrupa ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Portekiz, vd.) eğitim alma hem de yurt dışında yaşama deneyimi elde etmektedirler.

 

 • İTÜ Endüstri Mühendisliğinin yurtdışında anlaşmalı olduğu üniversiteler/bölümler var mı?

Evet var, Erasmus çerçevesinde Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Avusturya, İsveç, Portekiz gibi ülkelerde anlaşmalı olunan üniversiteler mevcuttur.

Ayrıca SIUE ile ortak yapılan çift diploma programı da mevcuttur. İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü sürekli gelişme yaklaşımının bir sonucu olarak 2007-2008 akademik yılından itibaren Southern Illinois University Edwardsville (SIUE) Endüstri/İmalat Mühendisliği Bölümü ile ortak yürütülen Endüstri Mühendisliği Çift Diploma Programını yürütmektedir. Bu program Türkiye’nin ilk uluslararası endüstri mühendisliği çift diploma programıdır.

 İTÜ-SIUE Endüstri Mühendisliği Ortak Çift Diploma Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlar Endüstri Mühendisi unvanını almaktadırlar ve kendilerine her iki üniversitenin de diploması verilmektedir. Bu programın öğrencileri iki yıl Türkiye’de, iki yıl ABD’de eğitim görmektedir.

 

 • Endüstri mühendisliği mezunlarının iş bulma şansı nedir?

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri genellikle 4. Sınıftan itibaren yarı zamanlı olarak çalışma imkânı bulabilmektedir. Öğrencilerimizin %28’i henüz mezun olmadan önce; mezunlarımızın %54,5’i mezun olduktan sonraki 1 ay içerisinde; %87,4’ü mezun olduktan sonraki 6 ay içerisinde iş bulabilmektedir.

 

 • Bir şirket endüstri mühendisliği yerine işletme veya endüstri mühendisliği yüksek lisansı yapmış uzman mühendis almayı tercih etmez mi?

Başka bir dalda lisans eğitimi gören kişilere Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmak, kişiye Endüstri Mühendisi unvanı kazandırmaz! Buna bağlı olarak doğrudan Endüstri Mühendisi aranan pozisyonlar için genellikle tercih edilmezler.

 

 • Endüstri mühendisliği çok zor/çok kolay bölümmüş doğru mu?

Diğer mühendislik dalları ile karşılaştırıldığında matematik, fizik, mukavemet, termodinamik gibi temel bilim derslerinin yoğunluğu daha azdır. Derslerde hazırlanan projeler sayesinde, sanayi ile iç içe olan öğrencilerimiz teorik konuları daha rahat anlayabilmektedirler. Endüstri Mühendisliği Bölümünün dersleri diğer mühendislik bölümlerinin dersleri ile eşdeğer zorluğa sahiptir.

 

 • Endüstri mühendisliğinde çok/hiç matematik/sosyal ders var mı?

Tüm mühendislik bölümleri temel bilim dersleri (Matematik, Fizik, Kimya vb.) almak zorundadırlar.

 

 • Endüstri mühendisliği tüm mühendisliklerden ders alarak oluşturulan bir program mı?

Hayır, Endüstri Mühendisliğinin tüm meslek dersleri kendine özgü derslerdir. Yöneylem Araştırması ve İstatistik, Üretim Sistemleri, Kalite Mühendisliği, Ergonomi ve İş Etüdü, Teknoloji Yönetimi gibi meslek dersleri mevcuttur. Endüstri Mühendisliği Sistem yaklaşımını esas aldığından diğer mühendislikler ile beraber çalışması gereken bir mühendisliktir. Bu tüm mühendisliklerden ders alınarak oluşan bir program olduğu anlamına gelmemektedir.

 

 • Endüstri mühendisliği ile işletme mühendisliği/Endüstriyel tasarım/Makine mühendisliği/Gıda mühendisliği arasında ne fark var? Aslında aynı şeyler değil mi?

Birbirlerinden farklı içeriklere sahiptir.

İşletme mühendisliği, yönetimin planlama, örgütleme, önderlik etme ve denetleme işlevleri ile üretim, araştırma, pazarlama, finans ve diğer destek hizmet faaliyetlerinde yer alan insan bileşeni arasındaki mühendislik ilişkilerini kurarak değişik teknolojik çevrelerde faaliyet gösteren örgütlere yönetim sistemleri entegre etmek üzere model, süreç ve sistem tasarlayan, uygulayan ve/veya geliştiren bir bilim dalıdır. 

Endüstri Mühendisliği; insan, makine, malzeme gibi elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem geliştirerek sorunları çözen bir bilim dalıdır. Temel amacı organizasyonların performansını artırmaktır. 

 

 • Mezun olduğumda ne kadar maaş alabilirim?

İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, diğer üniversitelerin mezunlarına oranla tatmin edici maaş kazanabilmektedir. Yeni mezun bir mühendis ortalama 2000 TL ile 4000 TL arası maaş alabilmektedir.

 

 • Yurtdışında endüstri mühendisliği programı yokmuş doğru mu?

Hayır, Dünya genelinde pek çok üniversitede Endüstri Mühendisliği Bölümleri mevcuttur.

1. Georgia Institute of Technology
2. University of Michigan–Ann Arbor
3. Purdue Univ.–West Lafayette (IN)
4. Pennsylvania State U.–University Park
5. University of California–Berkeley
6. Stanford University (CA)
7. Northwestern University (IL)
8. Texas A&M Univ.–College Station
9. Virginia Tech
10. Univ. of Wisconsin–Madison
11. Cornell University (NY)
12. Massachusetts Inst. of Technology
13. U. of Illinois–Urbana-Champaign
14. Ohio State University–Columbus
15. Univ. of Southern California
16. University of Florida
17. University of Pittsburgh
18. Columbia University (NY)
19. North Carolina State U.–Raleigh

 

 • Matematik/Çevre/İnşaat/Jeofizik/Kimya/Makine/..../Gemi Mühendisiyim, End.Müh. yüksek lisansı yapabilir miyim?

Tüm Mühendislik programlarından mezun olan kişiler Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisans Yapabilirler.

 

 

Sitedeki yazılar Onur DOĞAN'ın ve diğer yazarların izni alınmadan başka bir web sitesine konulamaz, ancak link verilebilir. Sorumlu davranışınızdan dolayı teşekkür ederiz.

 
Posts on the site can not be placed on another website without the permission of Onur DOĞAN and other authors, but links can be given. Thank you for your responsible behavior.
 
Güncelleme 15.02.2019
www.onurdogan.net |©Copyright 2012 - 2019| Designed by oDogan